Your browser does not support JavaScript!

Żywienie szpitalne – jak wygląda odbiór odpadów spożywczych z oddziałów zakaźnych?

Strona główna Aktualnosci Żywienie szpitalne - jak wygląda odbiór odpadów spożywczych z oddziałów zakaźnych?
odpady spożywcze, odbiór odpadów medycznych

Żywienie szpitalne – jak wygląda odbiór odpadów spożywczych z oddziałów zakaźnych?

Żywienie pacjentów w szpitalach jest bardzo ważnym elementem ich leczenia. Posiłki szpitalne mają zapewnić chorym pacjentom dostarczanie żywności zabezpieczającej ich całodobowe zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze. Co jednak dzieje się z resztkami jedzenia pochodzącego z posiłków pacjentów szpitala?

Żywienie podczas hospitalizacji

Żywienie chorych w szpitalach nie powinno w sposób drastyczny odbiegać od sposobu żywienia osób zdrowych, a jedynie stanowić pewną modyfikację prawidłowego, codziennego żywienia. Może ona obejmować – w zależności od zaleceń medycznych – zmianę konsystencji posiłków, ich wartości energetycznej, czy też sposobu ich przygotowania, a także stopnia zawartości określonych składników odżywczych bądź eliminację danych produktów i składników. Żywność, jako element wspierający szybki powrót do zdrowia chorych, powinna być wysokiej jakości – przede wszystkim, powinna to być żywność świeża, pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych.


Oddziały zakaźne i specyfika odpadów spożywczych

Na specjalną uwagę zasługują pacjenci oddziałów zakaźnych. Pacjent znajdujący się na takim oddziale, jest w większym stopniu zależny od pomocy pielęgniarskiej i reszty personelu medycznego. Wymaga ich wsparcia fizycznego, społecznego, jak również psychologicznego. Pomoc może obejmować zarówno kwestie utrzymywania higieny, jak i właśnie odżywiania. Jednym z istotniejszych elementów pielęgnacji zakażonych pacjentów jest zapewnianie wsparcia ich własnym systemom obronnym, wysoce aktywnym podczas zwalczania infekcji. Niezbędnym orężem w walce, będzie zatem odpowiednio zbilansowana dieta, tak aby zapewnić pacjentowi energię niezbędną dla jego organizmu, podejmującego w czasie choroby wzmożony wysiłek – posiłki bogate w białka i witaminy wzmocnią produkcję przeciwciał przez układ odpornościowy. 

Główny Inspektorat Sanitarny udziela specjalnych instrukcji dotyczących przewozu i przechowywania odpadów medycznych. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, jednym z rodzajów odpadów medycznych, które należy utylizować w określony sposób, są „pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych”. Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów innych niż zakaźne to odpady gastronomiczne, które można sklasyfikować pod kodem 16 03 06. Natomiast odpady spożywcze powstałe z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych to odpady zakaźne medyczne, klasyfikowane pod kodem 18 01 82. Magazynowanie takich odpadów spożywczych, pochodzących z oddziałów zakaźnych powinno odbywać się w takich samych warunkach jakie ustalone zostały dla odpadów medycznych, tj. w temperaturze do 18 stopni Celsjusza. Jak długo można je przechowywać? Zgodnie z ustawą „tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak niedłużej niż 72 godziny”. Jeżeli odpady będą przechowywane i magazynowane w temperaturze do 10 stopni Celsjusza okres ten ulegnie znacznemu wydłużeniu, jednak nie może być on dłuższy, niż 30 dni. Odbiór odpadów powinien zatem nastąpić w takim czasie, który pozwoli na zachowanie tak określonych terminów.


Transport i gromadzenie odpadów spożywczych

Jak prawidłowo zabezpieczyć spożywcze odpady z oddziałów zakaźnych?

Zebrane z oddziałów zakaźnych resztki pożywienia muszą być przechowywane w specjalnych pojemnikach. Każdy pojemnik na odpady medyczne powinien posiadać właściwą etykietę, umieszczoną w widocznym miejscu. Oznakowanie określonego opakowania, powinno posiadać m.in. takie dane jak kod odpadu – pozwalający na szybkie zidentyfikowanie rodzaju znajdujących się w jego wnętrzu odpadów – nazwę wytwórcy odpadów, a także datę i godzinę otwarcia i zamknięcia danego opakowania, przeznaczonego do gromadzenia odpadów medycznych.

Transport odpadów medycznych (spożywczych pochodzących z oddziałów zakaźnych) powinien odbywać się w wyznaczone w harmonogramie tygodnia dni, specjalistycznym pojazdem, przystosowanym do tego rodzaju działalności, natomiast sama ich utylizacja powinna odbyć się niezwłocznie po ich odebraniu od wytwórcy takich odpadów, w wyspecjalizowanej w realizowaniu tego typu zadań instalacji. 

Warto zauważyć, że pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych, słusznie uznane zostały przez prawo za niebezpieczne odpady medyczne, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, jak również dla środowiska. 

Zespół EKOMED-GO