Odpady medyczne

Oferta Odpady medyczne

Odpady medyczne

utylizacja odpadów weterynaryjnych dąbrowa górnicza

Definicja odpadów medycznych

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku za odpady medyczne uznaje się odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

Odpady medyczne powstają w związku z działalnością placówek takich jak szpitale, ośrodki zdrowia, poradnie i praktyki lekarskie, zakłady opiekuńczo-lecznicze i rehabilitacyjne, gabinety kosmetologiczne oraz inne.

Rodzaje odpadów medycznych

W przedstawionej klasyfikacji gwiazdką zostały oznaczone niebezpieczne odpady medyczne, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.

 

Kod odpadu Rodzaj odpadów medycznych
18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)
18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego
18 01 80* Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych
18 01 81 Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80
18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

Powyższa tabela została pobrana ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego.

Transport i utylizacja odpadów

Szukasz sprawdzonego i doświadczonego partnera w zakresie utylizacji odpadów? Skontaktuj się z nami – przedstawimy nasze transparentne rozwiązania i dobierzemy ofertę zgodną z Twoimi oczekiwaniami.