Aktualności

Strona główna Aktualności

Gospodarowanie odpadami – czym jest i czemu powinno służyć?

wrzesień 09/02/2023

Racjonalne gospodarowanie odpadami to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. W celu możliwie jak najszerszego odzysku surowców (bądź energii) lub bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów, niezbędne jest prawidłowe obchodzenie się z nimi już od pierwszej chwili, tj. momentu ich wytworzenia. Szczególnie wymagającym procesem okazuje się gospodarowanie odpadami medycznymi, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi czy kondycji wspólnego nam wszystkim

Odbiór odpadów medycznych — proces, regulacje i zasady postępowania

08 sierpień, 2023
Odpady medyczne stanowią szczególną grupę odpadów, których odbiór i utylizacja podlegają ścisłym regulacjom prawnym. Aby ograniczyć potencjalnie negatywny wpływ odpadów niebezpiecznych na środowisko i zdrowie ludzi, niezbędne jest ich

Przepisy dotyczące utylizacji odpadów – najważniejsze wymogi prawne i obowiązki przedsiębiorców

07 lipiec, 2023
Prowadzenie własnej firmy nie jest łatwe. Każdy przedsiębiorca wie, że prowadzenie działalności w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa jest jednym z jego najważniejszych zadań. Jedną z najczęściej nowelizowanych gałęzi prawa niewątpliwie

Nieprawidłowa utylizacja odpadów i jej konsekwencje

05 maj, 2023
Prawidłowe gospodarowanie odpadami stanowi istotne zagadnienie zarówno dla środowiska, jak również dla zdrowia i życia ludzi. Nie wszystkie odpady mogą trafić do typowych „kontenerów na śmieci”, a co za tym idzie, niektóre ich rodzaje nie mogą

Doradca ADR – wszystko co musisz wiedzieć

04 kwiecień, 2023
Transport odpadów niebezpiecznych regulowany jest nie tylko przepisami krajowymi (takimi jak np. przepisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych), lecz również tymi o randze międzynarodowej – tutaj wyróżniamy przede

Czy odpady podlegają pod ADR?

03 marzec, 2023
Reżim transportu określonych odpadów związany jest bezpośrednio z przejawianymi przez nie właściwościami. Może się on zatem różnić w zależności od rodzaju odpadów, z którymi będziemy mieć do czynienia. Szczególną grupę odpadów stanowią

Pojemniki na odpady – czym powinny się charakteryzować?

02 luty, 2023
Pojemniki na odpady medyczne to specjalistyczne pojemniki wykonane z solidnych i trwałych materiałów, które są jednocześnie lekkie i odporne na działanie substancji chemicznych i warunków atmosferycznych. Mogą mieć różne rozmiary i kolory, a ich

Bezpieczny transport odpadów – jak powinien wyglądać?

01 styczeń, 2023
Odbiór odpadów niebezpiecznych, ich transport i utylizacja to proces, który wymaga przestrzegania ścisłych procedur określonych zarówno w przepisach o randze krajowej, jak również i międzynarodowej. Transport taki musi być przede wszystkim

Odpady laboratoryjne – czy to jeszcze odpady medyczne?

11 listopad, 2022
Odpady wytwarzane w placówkach tego rodzaju, co do zasady nie będą zaliczane do grona odpadów komunalnych, zatem będą one podlegać odmiennym zasadom postępowania — w tym zwłaszcza w zakresie ich gromadzenia, transportu, czy też zagospodarowania.

Karta Przekazania Odpadów – Fakty i Mity, czyli jak prawidłowo wypełnić Kartę Przekazania Odpadów?

10 październik, 2022
Stan prawny dotyczący gospodarowania odpadami w Polsce – w tym również odpadami medycznymi – podlega nieustannym zmianom, w związku z działaniami Ustawodawcy. W najnowszym brzmieniu przepisów, w sposób wyraźny wskazane zostały m.in. rodzaje

Segregacja, czyli sposób na oszczędności w trudnych czasach

08 sierpień, 2022
Jak zapewne większość z nas wie, odpady medyczne to – w dużym uproszczeniu – takie odpady, które powstały w związku ze świadczeniem usług medycznych, usług o charakterze kosmetycznym, podczas prowadzenia badań czy doświadczeń naukowych.

Odpady farmaceutyczne, czyli oddaj leki do apteki! Jak prezentuje się gospodarka odpadami farmaceutycznymi?

06 czerwiec, 2022
Pomimo upływu lat, w świadomości wielu osób wciąż funkcjonuje błędne wyobrażenie o odpadach medycznych, w konsekwencji czego nieświadomie narażają one nie tylko siebie (i swoich bliskich), ale również najbliższe sobie otoczenie na

Odpowiedzialna Klinika i bezpieczne odpady weterynaryjne

05 maj, 2022
Jak wszyscy zapewne się domyślamy, odpady weterynaryjne powstają w wyniku leczenia naszych wiernych, czworonożnych (i nie tylko!) przyjaciół. Zasady postępowania z odpadami tego rodzaju, zasadniczo nie odbiegają od tych dot. pozostałych odpadów z

Odpady medyczne w prywatnej praktyce lekarskiej

03 marzec, 2022
Prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej, wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu istotnych wymogów prawnych i organizacyjnych – w tym również tych, dot. gospodarowania wytworzonymi przez nas odpadami medycznymi. Czy ze względu na skalę

Żywienie szpitalne – jak wygląda odbiór odpadów spożywczych z oddziałów zakaźnych?

02 luty, 2022
Żywienie pacjentów w szpitalach jest bardzo ważnym elementem ich leczenia. Posiłki szpitalne mają zapewnić chorym pacjentom dostarczanie żywności zabezpieczającej ich całodobowe zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze. Co jednak dzieje

Nowy Rok – Rewolucja czy ewolucja?

01 styczeń, 2022
Jak wszyscy pamiętamy – kiedyś nowy, dzisiaj stary – rok 2021, przyniósł ze sobą mnóstwo zmian. Jedną z tych najistotniejszych dla naszego rynku, niewątpliwie była nowelizacja Ustawy o Odpadach oraz aktów jej towarzyszących. Czy rok

Transport i utylizacja odpadów z grupy 18 01 06* – czy wiesz jak powinna wyglądać?

12 grudzień, 2021
Utylizacja odczynników chemicznych – niebezpieczne czy nie? Odpady z kategorii 18 01 06*, potocznie zwane również „chemikaliami”, z założenia zawierają substancje o niebezpiecznych właściwościach. Odpady tego rodzaju, powstają m.in. w

Jak wygląda utylizacja odpadów przemysłowych? Jaki mają wpływ na środowisko naturalne?

09 wrzesień, 2021
Odpady przemysłowe stanowią szczególny typ – przede wszystkim ze względu na ich oddziaływania na środowisko. Co trzeba wiedzieć na ich temat? Odpady przemysłowe. Co przedsiębiorca musi o nich wiedzieć? Opady przemysłowe powstają nie tylko w

Odpady medyczne i ich transport – krótkie przypomnienie o bezpieczeństwie z EKOMED-GO

07 lipiec, 2021
Czwarta fala tuż za rogiem, czyli jak mogę pomóc?Po pierwsze zabezpieczaj!  Prawidłowe zabezpieczenie odpadów medycznych, w tym zwłaszcza odpadów o charakterze zakaźnym, stanowi jeden z kluczowych elementów zachowania bezpieczeństwa całego procesu

Wiedza to podstawa, czyli cykl szkoleń dla Medyków z EKOMED GO

06 czerwiec, 2021
Nie od dziś wiadomo, że „praca z ludźmi” do najłatwiejszych nie należy… W swojej codziennej pracy, personel medyczny nieustannie spotyka się z sytuacjami, które wymagają nie tylko zachowania odpowiedniego stopnia asertywności, ale również

Rok z wirusem SARS-CoV-2, czyli jak pandemia wpłynęła na sektor odpadów medycznych

03 marzec, 2021
Szacuje się, iż w związku z pojawieniem się pandemii wirusa SARS-CoV-2, oraz stanowiącą jej naturalną konsekwencję zwiększoną liczbą hospitalizowanych pacjentów, ilość generowanych przez szpitale odpadów medycznych wzrosła o ok. 50 proc. Z

Utylizacja odpadów medycznych: nowy rok – nowe wyzwania – te same zasady

01 styczeń, 2021
Rok 2020 niewątpliwie zapisał się na kartach historii… Niestety w sposób, którego niekoniecznie wszyscy byśmy sobie życzyli. Ubiegły rok obfitował w wyzwania, które w szczególny sposób dotyczyły wspólnego nam sektora branży medycznej i

Odpady medyczne z oddziałów zakaźnych. Czym są i jak z nimi postępować?

11 listopad, 2020
Sytuacja związana z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 sprawiła, że kwestia postępowania z odpadami zakaźnymi stała w obecnym czasie jeszcze bardziej istotna. Podstawowe znaczenie ma tutaj zwłaszcza prawidłowe gospodarowanie odpadami

Transport i utylizacja odpadów medycznych

10 październik, 2020
Ze względu na swój specyficzny charakter, transport i utylizacja odpadów medycznych zależne są nie tylko od standardów obowiązujących u konkretnego przedsiębiorcy, ale przede wszystkim od określonych regulacji prawnych – zarówno tych o

Prawidłowa segregacja odpadów medycznych

08 sierpień, 2020
Wszystkie podmioty świadczące usługi zdrowotne zobowiązane zostały do odpowiedniego segregowania odpadów medycznych. Brak ich prawidłowej segregacji stanowić może zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i zdrowia lub życia osób, które mają z

Odpady medyczne w czasach pandemii

05 maj, 2020
Jednym z kluczowych elementów mechanizmu skutecznego zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 jest regularny odbiór odpadów medycznych, oraz ich prawidłowa utylizacja. W początkowym etapie pandemii brak było jasnych wskazań dot.

COVID-19 (Choroba koronawirusowa) – Garść statystyk

03 marzec, 2020
Dnia 31 grudnia 2019 roku w Wuhan, w prowincji Hubei w Chinach odnotowano grupę przypadków zapalenia płuc o niewiadomym pochodzeniu.

PILNE! Ważne zmiany w związku z wirusem SARS-CoV-2!

03 marzec, 2020
W związku z potwierdzonymi przypadkami występowania wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, do odwołania zawieszony zostaje odbiór odpadów z gabinetów oraz małych

Transport i utylizacja odpadów – czym jest i jak to właściwie wszystko działa?

02 luty, 2020
Od 5 do nawet 10 tysięcy złotych – taka kara grozi nieuczciwym przedsiębiorcom, którzy trudnią się transportem odpadów bez odpowiednich zezwoleń i wymaganej dokumentacji. Wyjątek stanowią sytuacje, w których transport odpadów odbywa się na

Utylizacja odpadów – noworoczne zmiany w Bazie Danych Odpadowych w teorii i w praktyce

01 styczeń, 2020
Od stycznia 2020 roku funkcjonuje nowo utworzony moduł Bazy Danych Odpadowych. Pozwala on w czasie rzeczywistym nadzorować poszczególne etapy postępowania z odpadami – od chwili wytworzenia odpadów, poprzez ich transport, na utylizacji kończąc.

Zmiany w systemie utylizacji odpadów – koniec z tradycyjną Kartą Przekazania Odpadów?

11 listopad, 2019
Karta przekazania odpadów stanowi dowód prawidłowego przekazania odpadów pomiędzy określonymi podmiotami. KPO wypełniane jest przez każdego przedsiębiorcę zobowiązanego do prowadzenia ewidencji odpadów, wraz z chwilą przekazania odpadu kolejnemu

Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych – czym są i jak z nimi postępować

10 październik, 2019
Odpady medyczne czy odpady chemiczne określane mianem niebezpiecznych, niosą ze sobą poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia i życia ludzkiego. Niewłaściwe postępowanie ze wskazanymi rodzajami odpadów może stanowić istotne zagrożenie również

Dlaczego proces utylizacji odpadów medycznych jest tak ważny?

10 październik, 2019
Obowiązujące przepisy prawa w wyraźny sposób stanowią o obowiązku odpowiedniego gospodarowania odpadami medycznymi, nad przestrzeganiem czego czuwają organy państwowe, skrupulatnie dbając o przestrzeganie przepisów oraz ich egzekwowanie. Warto więc

Pojemniki na odpady medyczne – kody odpadów medycznych

09 wrzesień, 2019
Odpady medyczne mogą stanowić rzeczywiste zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Potencjalnie mają również negatywny wpływ na środowisko. W związku z tym wszystkie szpitale, gabinety lekarskie, czy też inne placówki wytwarzające odpady tego

Transport i utylizacja odpadów medycznych – Ekomed

08 sierpień, 2019
Odpady można klasyfikować na wiele sposobów, jednak najbardziej popularnym kryterium podziału odpadów jest ich rodzaj. Ze względu na to kryterium, odpady można zaliczyć do różnych

Przepisy regulujące transport odpadów medycznych

08 sierpień, 2019
Zgodnie z ustawą ADR osoba, przeprowadzająca transport odpadów medycznych zobowiązana jest do posiadania niezbędnych dokumentów związanych z przewożonym