Aktualności

Strona główna Aktualności

Jak bezpiecznie utylizować odpady z klinik medycyny estetycznej?

lipiec 07/11/2024

Kliniki medycyny estetycznej, oferując szeroki wachlarz zabiegów upiększających i odmładzających, generują różnorodne odpady, których bezpieczna utylizacja pozostaje niezwykle istotnym aspektem ich działalności. Nieprawidłowe postępowanie z odpadami medycznymi może prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla zdrowia publicznego i środowiska naturalnego oraz określonych konsekwencji związanych z ich wystąpieniem. Przyjrzyjmy się zatem bliżej jak powinien przebiegać proces postępowania z odpadami medycznymi wytworzonymi w

Jakie są najnowsze metody recyklingu i odzysku odpadów w przemyśle?

Zmniejszanie negatywnego wpływu bieżącej działalności na środowisko stanowi wyzwanie, które za cel obrały sobie firmy z każdego sektora gospodarki. Przemysł jest jedną z tych gałęzi, która zdaje się mieć w tym względzie najwięcej do

Czy transport odpadów niebezpiecznych może być całkowicie bezpieczny?

Przewożenie odpadów niebezpiecznych wiąże się z wieloma ryzykami, w tym zwłaszcza środowiskowymi i zdrowotnymi. Odpady tego rodzaju stanowią zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt czy ekosystemów. Wypracowane, właściwe procedury

Jak nowoczesne technologie mogą zmienić przyszłość utylizacji odpadów medycznych?

Odpady medyczne podlegają precyzyjnym normom prawnym, które regulują zwłaszcza takie elementy procesu gospodarowania odpadami medycznymi jak ich wstępne gromadzenie, odbiór, transport czy w końcu ich prawidłową utylizację, w ściśle określony

Innowacje w utylizacji odpadów medycznych: jak EKOMED przyczynia się do ochrony środowiska

Powszechna opinia, iż odpady medyczne mogą stanowić istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego, znana jest nie od dziś. Niedostateczną uwagę zdajemy się jednak poświęcać zagadnieniu ich prawidłowej utylizacji w kontekście ochrony środowiska

Jakie odpady wytwarzają gabinety stomatologiczne i jak są utylizowane?

Gabinety stomatologiczne, podobnie jak inne placówki medyczne, są zobowiązane do prawidłowego gospodarowania powstającymi w nich odpadami. Szczególne procedury dotyczą segregacji, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych. Muszą być one

Gospodarowanie odpadami – czym jest i czemu powinno służyć?

Racjonalne gospodarowanie odpadami to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. W celu możliwie jak najszerszego odzysku surowców (bądź energii) lub bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów, niezbędne jest prawidłowe obchodzenie się z nimi

Odbiór odpadów medycznych — proces, regulacje i zasady postępowania

Odpady medyczne stanowią szczególną grupę odpadów, których odbiór i utylizacja podlegają ścisłym regulacjom prawnym. Aby ograniczyć potencjalnie negatywny wpływ odpadów niebezpiecznych na środowisko i zdrowie ludzi, niezbędne jest ich

Przepisy dotyczące utylizacji odpadów – najważniejsze wymogi prawne i obowiązki przedsiębiorców

Prowadzenie własnej firmy nie jest łatwe. Każdy przedsiębiorca wie, że prowadzenie działalności w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa jest jednym z jego najważniejszych zadań. Jedną z najczęściej nowelizowanych gałęzi prawa niewątpliwie

Nieprawidłowa utylizacja odpadów i jej konsekwencje

Prawidłowe gospodarowanie odpadami stanowi istotne zagadnienie zarówno dla środowiska, jak również dla zdrowia i życia ludzi. Nie wszystkie odpady mogą trafić do typowych „kontenerów na śmieci”, a co za tym idzie, niektóre ich rodzaje nie mogą

Doradca ADR – wszystko co musisz wiedzieć

Transport odpadów niebezpiecznych regulowany jest nie tylko przepisami krajowymi (takimi jak np. przepisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych), lecz również tymi o randze międzynarodowej – tutaj wyróżniamy przede

Czy odpady podlegają pod ADR?

Reżim transportu określonych odpadów związany jest bezpośrednio z przejawianymi przez nie właściwościami. Może się on zatem różnić w zależności od rodzaju odpadów, z którymi będziemy mieć do czynienia. Szczególną grupę odpadów stanowią

Pojemniki na odpady – czym powinny się charakteryzować?

Pojemniki na odpady medyczne to specjalistyczne pojemniki wykonane z solidnych i trwałych materiałów, które są jednocześnie lekkie i odporne na działanie substancji chemicznych i warunków atmosferycznych. Mogą mieć różne rozmiary i kolory, a ich

Bezpieczny transport odpadów – jak powinien wyglądać?

Odbiór odpadów niebezpiecznych, ich transport i utylizacja to proces, który wymaga przestrzegania ścisłych procedur określonych zarówno w przepisach o randze krajowej, jak również i międzynarodowej. Transport taki musi być przede wszystkim

Odpady laboratoryjne – czy to jeszcze odpady medyczne?

Odpady wytwarzane w placówkach tego rodzaju, co do zasady nie będą zaliczane do grona odpadów komunalnych, zatem będą one podlegać odmiennym zasadom postępowania — w tym zwłaszcza w zakresie ich gromadzenia, transportu, czy też zagospodarowania.

Karta Przekazania Odpadów – Fakty i Mity, czyli jak prawidłowo wypełnić Kartę Przekazania Odpadów?

Stan prawny dotyczący gospodarowania odpadami w Polsce – w tym również odpadami medycznymi – podlega nieustannym zmianom, w związku z działaniami Ustawodawcy. W najnowszym brzmieniu przepisów, w sposób wyraźny wskazane zostały m.in. rodzaje

Segregacja, czyli sposób na oszczędności w trudnych czasach

Jak zapewne większość z nas wie, odpady medyczne to – w dużym uproszczeniu – takie odpady, które powstały w związku ze świadczeniem usług medycznych, usług o charakterze kosmetycznym, podczas prowadzenia badań czy doświadczeń naukowych.

Odpady farmaceutyczne, czyli oddaj leki do apteki! Jak prezentuje się gospodarka odpadami farmaceutycznymi?

Pomimo upływu lat, w świadomości wielu osób wciąż funkcjonuje błędne wyobrażenie o odpadach medycznych, w konsekwencji czego nieświadomie narażają one nie tylko siebie (i swoich bliskich), ale również najbliższe sobie otoczenie na

Odpowiedzialna Klinika i bezpieczne odpady weterynaryjne

Jak wszyscy zapewne się domyślamy, odpady weterynaryjne powstają w wyniku leczenia naszych wiernych, czworonożnych (i nie tylko!) przyjaciół. Zasady postępowania z odpadami tego rodzaju, zasadniczo nie odbiegają od tych dot. pozostałych odpadów z

Odpady medyczne w prywatnej praktyce lekarskiej

Prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej, wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu istotnych wymogów prawnych i organizacyjnych – w tym również tych, dot. gospodarowania wytworzonymi przez nas odpadami medycznymi. Czy ze względu na skalę

Żywienie szpitalne – jak wygląda odbiór odpadów spożywczych z oddziałów zakaźnych?

Żywienie pacjentów w szpitalach jest bardzo ważnym elementem ich leczenia. Posiłki szpitalne mają zapewnić chorym pacjentom dostarczanie żywności zabezpieczającej ich całodobowe zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze. Co jednak dzieje

Nowy Rok – Rewolucja czy ewolucja?

Jak wszyscy pamiętamy – kiedyś nowy, dzisiaj stary – rok 2021, przyniósł ze sobą mnóstwo zmian. Jedną z tych najistotniejszych dla naszego rynku, niewątpliwie była nowelizacja Ustawy o Odpadach oraz aktów jej towarzyszących. Czy rok

Transport i utylizacja odpadów z grupy 18 01 06* – czy wiesz jak powinna wyglądać?

Utylizacja odczynników chemicznych – niebezpieczne czy nie? Odpady z kategorii 18 01 06*, potocznie zwane również „chemikaliami”, z założenia zawierają substancje o niebezpiecznych właściwościach. Odpady tego rodzaju, powstają m.in. w

Jak wygląda utylizacja odpadów przemysłowych? Jaki mają wpływ na środowisko naturalne?

Odpady przemysłowe stanowią szczególny typ – przede wszystkim ze względu na ich oddziaływania na środowisko. Co trzeba wiedzieć na ich temat? Odpady przemysłowe. Co przedsiębiorca musi o nich wiedzieć? Opady przemysłowe powstają nie tylko w

Odpady medyczne i ich transport – krótkie przypomnienie o bezpieczeństwie z EKOMED-GO

Czwarta fala tuż za rogiem, czyli jak mogę pomóc?Po pierwsze zabezpieczaj!  Prawidłowe zabezpieczenie odpadów medycznych, w tym zwłaszcza odpadów o charakterze zakaźnym, stanowi jeden z kluczowych elementów zachowania bezpieczeństwa całego

Wiedza to podstawa, czyli cykl szkoleń dla Medyków z EKOMED GO

Nie od dziś wiadomo, że „praca z ludźmi” do najłatwiejszych nie należy… W swojej codziennej pracy personel medyczny nieustannie spotyka się z sytuacjami, które wymagają nie tylko zachowania odpowiedniego stopnia asertywności, ale również

Rok z wirusem SARS-CoV-2, czyli jak pandemia wpłynęła na sektor odpadów medycznych

Szacuje się, iż w związku z pojawieniem się pandemii wirusa SARS-CoV-2, oraz stanowiącą jej naturalną konsekwencję zwiększoną liczbą hospitalizowanych pacjentów, ilość generowanych przez szpitale odpadów medycznych wzrosła o ok. 50 proc. Z

Utylizacja odpadów medycznych: nowy rok – nowe wyzwania – te same zasady

Rok 2020 niewątpliwie zapisał się na kartach historii… Niestety w sposób, którego niekoniecznie wszyscy byśmy sobie życzyli. Ubiegły rok obfitował w wyzwania, które w szczególny sposób dotyczyły wspólnego nam sektora branży medycznej i

Odpady medyczne z oddziałów zakaźnych. Czym są i jak z nimi postępować?

Sytuacja związana z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 sprawiła, że kwestia postępowania z odpadami zakaźnymi stała w obecnym czasie jeszcze bardziej istotna. Podstawowe znaczenie ma tutaj zwłaszcza prawidłowe gospodarowanie odpadami

Transport i utylizacja odpadów medycznych

Ze względu na swój specyficzny charakter, transport i utylizacja odpadów medycznych zależne są nie tylko od standardów obowiązujących u konkretnego przedsiębiorcy, ale przede wszystkim od określonych regulacji prawnych – zarówno tych o

Prawidłowa segregacja odpadów medycznych

Wszystkie podmioty świadczące usługi zdrowotne zobowiązane zostały do odpowiedniego segregowania odpadów medycznych. Brak ich prawidłowej segregacji stanowić może zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i zdrowia lub życia osób, które mają z

Odpady medyczne w czasach pandemii

Jednym z kluczowych elementów mechanizmu skutecznego zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 jest regularny odbiór odpadów medycznych, oraz ich prawidłowa utylizacja. W początkowym etapie pandemii brak było jasnych wskazań dot.

COVID-19 (Choroba koronawirusowa) – Garść statystyk

Dnia 31 grudnia 2019 roku w Wuhan, w prowincji Hubei w Chinach odnotowano grupę przypadków zapalenia płuc o niewiadomym pochodzeniu.

PILNE! Ważne zmiany w związku z wirusem SARS-CoV-2!

W związku z potwierdzonymi przypadkami występowania wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, do odwołania zawieszony zostaje odbiór odpadów z gabinetów oraz małych

Transport i utylizacja odpadów – czym jest i jak to właściwie wszystko działa?

Od 5 do nawet 10 tysięcy złotych – taka kara grozi nieuczciwym przedsiębiorcom, którzy trudnią się transportem odpadów bez odpowiednich zezwoleń i wymaganej dokumentacji. Wyjątek stanowią sytuacje, w których transport odpadów odbywa się na

Utylizacja odpadów – noworoczne zmiany w Bazie Danych Odpadowych w teorii i w praktyce

Od stycznia 2020 roku funkcjonuje nowo utworzony moduł Bazy Danych Odpadowych. Pozwala on w czasie rzeczywistym nadzorować poszczególne etapy postępowania z odpadami – od chwili wytworzenia odpadów, poprzez ich transport, na utylizacji kończąc.

Zmiany w systemie utylizacji odpadów – koniec z tradycyjną Kartą Przekazania Odpadów?

Karta przekazania odpadów stanowi dowód prawidłowego przekazania odpadów pomiędzy określonymi podmiotami. KPO wypełniane jest przez każdego przedsiębiorcę zobowiązanego do prowadzenia ewidencji odpadów, wraz z chwilą przekazania odpadu kolejnemu

Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych – czym są i jak z nimi postępować

Odpady medyczne czy odpady chemiczne określane mianem niebezpiecznych, niosą ze sobą poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia i życia ludzkiego. Niewłaściwe postępowanie ze wskazanymi rodzajami odpadów może stanowić istotne zagrożenie również

Dlaczego proces utylizacji odpadów medycznych jest tak ważny?

Obowiązujące przepisy prawa w wyraźny sposób stanowią o obowiązku odpowiedniego gospodarowania odpadami medycznymi, nad przestrzeganiem czego czuwają organy państwowe, skrupulatnie dbając o przestrzeganie przepisów oraz ich egzekwowanie. Warto więc

Pojemniki na odpady medyczne – kody odpadów medycznych

Odpady medyczne mogą stanowić rzeczywiste zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Potencjalnie mają również negatywny wpływ na środowisko. W związku z tym wszystkie szpitale, gabinety lekarskie, czy też inne placówki wytwarzające odpady tego

Transport i utylizacja odpadów medycznych – Ekomed

Odpady można klasyfikować na wiele sposobów, jednak najbardziej popularnym kryterium podziału odpadów jest ich rodzaj. Ze względu na to kryterium, odpady można zaliczyć do różnych

Przepisy regulujące transport odpadów medycznych

Zgodnie z ustawą ADR osoba, przeprowadzająca transport odpadów medycznych zobowiązana jest do posiadania niezbędnych dokumentów związanych z przewożonym