Aktualności

styczeń 01/17/2023

Bezpieczny transport odpadów – jak powinien wyglądać?

Odbiór odpadów niebezpiecznych, ich transport i utylizacja to proces, który wymaga przestrzegania ścisłych procedur określonych zarówno w przepisach o randze krajowej, jak również i międzynarodowej. Transport taki musi być przede wszystkim właściwie udokumentowany, a odpady medyczne czy chemiczne powinny zostać na etapie ich wstępnego gromadzenia właściwie posegregowane, wg ich przynależności do określonych kodów. W tym artykule skupimy się, na tym jak powinien wyglądać transport odpadów niebezpiecznych, jakie normy powinna spełniać flota pojazdów przeznaczona do ich transportu oraz jakie kwalifikacje powinny posiadać osoby zajmujące się transportem odpadów niebezpiecznych – w tym medycznych i chemicznych.

listopad 11/22/2022

Odpady laboratoryjne – czy to jeszcze odpady medyczne?

Odpady wytwarzane w placówkach tego rodzaju, co do zasady nie będą zaliczane do grona odpadów komunalnych, zatem będą one podlegać odmiennym zasadom postępowania — w tym zwłaszcza w zakresie ich gromadzenia, transportu, czy też zagospodarowania. Jakie odpady wytwarzają zatem laboratoria? Czy odpady laboratoryjne to także odpady medyczne?