Odpady laboratoryjne

Oferta Odpady laboratoryjne

Odpady laboratoryjne

transport odpadów Dąbrowa Górnicza

Do grupy odpadów laboratoryjnych zalicza się między innymi odpady takie jak chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych, zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne, zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne oraz inne zużyte chemikalia. Odpady laboratoryjne powstają w związku z działalnością placówek akademickich, medycznych oraz innych.

Rodzaje odpadów chemicznych

Poniższa Tabela przedstawia przykładowe kody oraz rodzaje odpadów uznawanych za odpady chemiczne.

 

Kod odpadu Rodzaj odpadów
16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne
16 05 07* Nieorganiczne chemikalia laboratoryjne i analityczne
16 05 08* Organiczne chemikalia laboratoryjne i analityczne
16 05 09 Chemikalia laboratoryjne inne niż niebezpieczne

Transport i utylizacja odpadów

Szukasz sprawdzonego i doświadczonego partnera w zakresie utylizacji odpadów? Skontaktuj się z nami – przedstawimy nasze transparentne rozwiązania i dobierzemy ofertę zgodną z Twoimi oczekiwaniami.