Odpady weterynaryjne

Oferta Odpady weterynaryjne

Odpady weterynaryjne

transport odpadów niebezpiecznych dąbrowa górnicza

Definicja odpadów weterynaryjnych

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku za odpady weterynaryjne uznaje się odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

Odpady weterynaryjne powstają w związku działalnością gabinetów weterynaryjnych, lecznic dla zwierząt, laboratoriów oraz innych.

Rodzaje odpadów weterynaryjnych

W tabeli przedstawiającej klasyfikację odpadów weterynaryjnych, gwiazdką zostały oznaczone niebezpieczne odpady, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.

Kod odpadu Rodzaj odpadów weterynaryjnych
18 02 odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
18 02 01 narzędzia chirurgiczne, strzykawki, igły oraz wenflony
18 02 02* zainfekowane materiały chorobotwórcze, skalpele, strzykawki lub ich toksyny, wenflony, itp.
18 02 03 materiały opatrunkowe, rękawiczki jednorazowego użytku, pościel, serwety i fartuchy jednorazowego użytku
18 02 05* chemikalia, wliczając odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne
18 02 06 chemikalia i odczynniki chemiczne inne niż wymienione w 18 02 05
18 02 07* leki cytotoksyczne i leki cytostatyczne przeciwnowotworowe
18 02 08 leki przeterminowane i inne niż wymienione w 18 02 07

Tabela przygotowana na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Środowiska.

Transport i utylizacja odpadów

Szukasz sprawdzonego i doświadczonego partnera w zakresie utylizacji odpadów? Skontaktuj się z nami – przedstawimy nasze transparentne rozwiązania i dobierzemy ofertę zgodną z Twoimi oczekiwaniami.