Dla klienta

Strona główna Dla klienta

Pakuj bezpiecznie

odpady medyczne dąbrowa górnicza
 1. Odpady medyczne gromadzi się w pojemnikach lub workach w miejscu powstawania oraz wstępnie magazynuje, uwzględniając ich właściwości.
 2. Odpady medyczne gromadzi są w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia z folii poliuretanowej, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.
 3. Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach (igły, skalpele, wiertła dentystyczne, inne ostre przedmioty) wymagają gromadzenia selektywnego w osobnych wydzielonych pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechaniczne odpornych na przekłucie lub przecięcie.
 4. Odpadów medycznych nie można mieszać z innymi rodzajami odpadów.
 5. Odpady medyczne należy przechowywać w specjalnie wyznaczonym zamykanym pomieszczeniu.
 6. Umieszczanie odpadów w pojemniku należy przeprowadzić w sposób nie prowadzący do jego uszkodzenia.
 7. Po zapełnieniu 3/4 opakowania należy zamknąć je w sposób szczelny, uniemożliwiający otwarcie.
 8. Każdy pojemnik z odpadami medycznymi posiada widoczne oznakowanie identyfikujące, które zawiera:
 • kod odpadów medycznych w nim przechowywanych
 • nazwę wytwórcy odpadów medycznych
 • numer REGON wytwórcy odpadów medycznych
 • numer księgi rejestrowej
 • datę i godzinę otwarcia
 • datę i godzinę zamknięcia

 

Płatności

Rozliczenie płatności za wykonaną usługę utylizacji odpadów przez firmę Ekomed-GO

W celu usprawnienia procesu księgowania dokonywanych wpłat za świadczone przez nas usługi w tytule przelewu powinny się znaleźć informacje takie jak:

 • prawidłowy numer faktury, za którą realizowana jest płatność;
 • określenie nabywcy faktury;
 • indywidualny numer klienta.

W przypadku braku zastosowania się do powyższych zaleceń proces księgowania może ulec wydłużeniu, lub w związku z brakiem danych niezbędnych dla właściwego określenia usługobiorcy, faktury za które realizowana jest płatność mogą pozostać nierozliczone. Firma Ekomed zastrzega sobie prawo do zaliczania dokonywanych wpłat, na poczet najdalszych wymagalnych płatności, pomimo wskazania dokonanego przez wpłacającego.

Doradca ADR

Strona w budowie

Strona w budowie.

BDO

Strona w budowie

Strona w budowie.