Your browser does not support JavaScript!

Transport i utylizacja odpadów z grupy 18 01 06* – czy wiesz jak powinna wyglądać?

Strona główna Aktualnosci Transport i utylizacja odpadów z grupy 18 01 06* – czy wiesz jak powinna wyglądać?
odpady z grupy 18 01 06, kody odpadów

Transport i utylizacja odpadów z grupy 18 01 06* – czy wiesz jak powinna wyglądać?

Utylizacja odczynników chemicznych – niebezpieczne czy nie?

Odpady z kategorii 18 01 06*, potocznie zwane również „chemikaliami”, z założenia zawierają substancje o niebezpiecznych właściwościach. Odpady tego rodzaju, powstają m.in. w wyniku określonych prac diagnostycznych, czy podczas korzystania z aparatury diagnostycznej, np. w laboratoriach. Z odpadami tego rodzaju spotkać możemy się przede wszystkim w placówkach, takich jak szpitale, kliniki, gabinety dentystyczne czy apteki. Do odpadów z tej kategorii, zaliczyć możemy również opakowania zawierające pozostałości po określonych substancjach, które z uwagi na swoje właściwości, będą mogły zostać zakwalifikowane do odpadów z grupy 18 01 06*. Chemikalia – w tym również odczynniki chemiczne – które nie zawierają substancji niebezpiecznych, klasyfikowane będą jako odpady z grupy 18 01 07.


Zakaźne czy nie?

Jak już zostało powiedziane, do odpadów z grupy 18 01 06* zaliczamy chemikalia, w tym również odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne. Odpadów tego rodzaju nie kwalifikujemy jednak jako odpadów o charakterze zakaźnym. Do odpadów zakaźnych zaliczymy natomiast odpady o następujących kodach: 18 01 02*, 18 02 03*, 18 01 80* oraz 18 01 82*. Do tej grupy możemy również zaliczyć odpady pochodzenia zwierzęcego, oznaczone kodem 18 02 02*.

Chemikalia oraz odczynniki chemiczne – jak powinno wyglądać ich przechowywanie do czasu utylizacji?

Odpady z tej grupy – jako odpady niebezpieczne – wymagają właściwego postępowania. Odpady takie, gromadzi się wstępnie w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej. Istotny jest tutaj ich kolor i struktura. Powinny być żółte, wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach należy gromadzić w sztywnych pojemnikach, o takich samych właściwościach. Należy przy tym pamiętać, że opakowanie – aby nie utraciło swoich właściwości w zakresie odporności na uszkodzenia, jak również aby sposób pakowania pozostał w zgodzie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia – nie może zostać zapełnione powyżej 2/3 jego objętości. Opakowanie takie powinno również posiadać właściwe oznaczenie odpadu, w tym m.in. w zakresie jego wytwórcy.


Warunki magazynowania          

Magazynowanie odpadów o kodzie 18 01 06* obwarowane zostało określonymi wymogami. Pomieszczenie, w którym będziemy wstępnie gromadzić odpady zarówno z tej, jak również innych kategorii, musi spełniać szereg wymogów określonych przez ustawodawcę, co ma na celu właściwe przystosowanie wydzielonej przestrzeni do założonego celu, którym jest przechowywanie odpadów.

Należy także pamiętać, że wstępne magazynowanie odpadów z grupy 18 01 06* w specjalnie wydzielonym dla tego celu pomieszczeniu, może odbywać się jedynie przez określony czas – w temperaturze od 10 do 18 stopni Celsjusza jest to okres maksymalnie 72 godzin, natomiast w temperaturze do 10 stopni Celsjusza, dopuszczalny, maksymalny okres przechowywania wynosi aż 30 dni.

Z uwagi na nasze blisko dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie gospodarowania odpadami, oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, jak również rozumiejąc konieczność pozostawania w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w ramach współpracy, zapewniamy naszym kontrahentom zarówno merytoryczne, jak i prawne wsparcie, w zakresie właściwej organizacji wstępnego magazynowania odpadów.


Co z transportem i utylizacją? | Odpady medyczne Śląsk

Odpady z grupy 18 01 06* sklasyfikowane zostały jako odpady o charakterze niebezpiecznym. W związku z tym zarówno z ich przechowywanie, transport, jak i utylizacja związane są z jeszcze bardziej rygorystycznymi wymogami. Przede wszystkim należy pamiętać o prawidłowym pakowaniu (w tym również o selektywnym gromadzeniu) oraz oznaczeniu odpadu – jest to absolutna podstawa dla bezpiecznego transportu odpadów, a co za tym idzie również dla bezpieczeństwa osób bezpośrednio zaangażowanych w cały proces, zarówno na etapie ich wstępnego gromadzenia, transportu czy w końcu utylizacji. Wszystkie te kwestie, nie pozostają również bez znaczenia dla wyeliminowania lub ograniczenia do minimum ryzyka niekorzystnego oddziaływania odpadów na środowisko.

Obowiązkowe jest również prawidłowe ewidencjonowanie odpadów tego rodzaju w systemie BDO. Systematyczna i rzetelna praca w tym zakresie, pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu odpadami, a tym samym i naszego bezpieczeństwa. Warto bowiem pamiętać, iż jako wytwórca odpadu, ponosimy odpowiedzialność za jego dalszy los, aż do chwili jego prawidłowej utylizacji, tj. najczęściej poddania go przetworzeniu w drodze tzw. procesu D10, czyli termicznemu przekształceniu odpadów, a mówiąc prościej – spaleniu w specjalistycznej i przystosowanej do zadań tego rodzaju instalacji. Tym istotniejszy wydaje się zatem wybór sprawdzonego i doświadczonego partnera w zakresie transportu i utylizacji odpadów.

Zespół EKOMED