Aktualności

Strona główna Aktualności
Sierpień 08/28/2020

Prawidłowa segregacja odpadów medycznych

Odpady medyczne Do grona odpadów medycznych możemy zaliczyć takie odpady, które powstają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, prowadzenia badań lub doświadczeń naukowych. W związku z powyższym, należy zatem pamiętać, iż obowiązek segregacji odpadów medycznych dotyczyć będzie nie tylko takich placówek jak szpitale, poradnie, czy też praktyki lekarskie, ale może on obejmować swoim zasięgiem również te z szeroko rozumianego sektora

Maj 05/25/2020

Odpady medyczne w czasach pandemii

Jednym z kluczowych elementów mechanizmu skutecznego zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 jest regularny odbiór odpadów medycznych, oraz ich prawidłowa utylizacja. W początkowym etapie pandemii brak było jasnych wskazań dot. kwalifikacji odpadów epidemicznych, co dla określonych podmiotów mogło powodować trudności we wdrożeniu właściwych mechanizmów postępowania z tego rodzaju odpadami. Dziś wiemy znacznie więcej, dlatego też sposób gromadzenia i przekazywania tego rodzaju