Aktualności

Strona główna Aktualności
02 lutego/10/2020

Transport i utylizacja odpadów – czym jest i jak to właściwie wszystko działa?

Od 5 do nawet 10 tysięcy złotych – taka kara grozi nieuczciwym przedsiębiorcom, którzy trudnią się transportem odpadów bez odpowiednich zezwoleń i wymaganej dokumentacji. Wyjątek stanowią sytuacje, w których transport odpadów odbywa się na terenie firmy, tj. w ramach tego samego zakładu, w którym zostały one wytworzone.

01 stycznia/20/2020

Utylizacja odpadów – noworoczne zmiany w Bazie Danych Odpadowych w teorii i w praktyce

Od stycznia 2020 roku funkcjonuje nowo utworzony moduł Bazy Danych Odpadowych. Pozwala on w czasie rzeczywistym nadzorować poszczególne etapy postępowania z odpadami – od chwili wytworzenia odpadów, poprzez ich transport, na utylizacji kończąc. Przedsiębiorcy zobowiązani zostali do rejestracji w elektronicznym systemie ewidencji odpadów, oraz generowania elektronicznej Karty Przekazania Odpadów.