Aktualności

Strona główna Aktualności
Listopad 11/14/2019

Zmiany w systemie utylizacji odpadów – koniec z tradycyjną Kartą Przekazania Odpadów?

Karta przekazania odpadów stanowi dowód prawidłowego przekazania odpadów pomiędzy określonymi podmiotami. KPO wypełniane jest przez każdego przedsiębiorcę zobowiązanego do prowadzenia ewidencji odpadów, wraz z chwilą przekazania odpadu kolejnemu posiadaczowi.

Październik 10/21/2019

Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych – czym są i jak z nimi postępować

Odpady medyczne czy odpady chemiczne określane mianem niebezpiecznych, niosą ze sobą poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia i życia ludzkiego. Niewłaściwe postępowanie ze wskazanymi rodzajami odpadów może stanowić istotne zagrożenie również dla środowiska.