Aktualności

Strona główna Aktualności
Styczeń 01/20/2020

Utylizacja odpadów – noworoczne zmiany w Bazie Danych Odpadowych w teorii i w praktyce

Od stycznia 2020 roku funkcjonuje nowo utworzony moduł Bazy Danych Odpadowych. Pozwala on w czasie rzeczywistym nadzorować poszczególne etapy postępowania z odpadami – od chwili wytworzenia odpadów, poprzez ich transport, na utylizacji kończąc. Przedsiębiorcy zobowiązani zostali do rejestracji w elektronicznym systemie ewidencji odpadów, oraz generowania elektronicznej Karty Przekazania Odpadów.

Listopad 11/14/2019

Zmiany w systemie utylizacji odpadów – koniec z tradycyjną Kartą Przekazania Odpadów?

Karta przekazania odpadów stanowi dowód prawidłowego przekazania odpadów pomiędzy określonymi podmiotami. KPO wypełniane jest przez każdego przedsiębiorcę zobowiązanego do prowadzenia ewidencji odpadów, wraz z chwilą przekazania odpadu kolejnemu posiadaczowi.