Aktualności

Strona główna Aktualności
Listopad 11/10/2020

Odpady medyczne z oddziałów zakaźnych. Czym są i jak z nimi postępować?

Sytuacja związana z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 sprawiła, że kwestia postępowania z odpadami zakaźnymi stała w obecnym czasie jeszcze bardziej istotna. Podstawowe znaczenie ma tutaj zwłaszcza prawidłowe gospodarowanie odpadami tego rodzaju. Niewłaściwe postępowanie ze wspomnianą kategorią odpadów, stanowić może bowiem potencjalne źródło dalszych zakażeń oraz poważne zagrożenie dla osób postronnych. Warto zatem pochylić się głębiej nad tym zagadnieniem i

Październik 10/07/2020

Transport i utylizacja odpadów medycznych

Ze względu na swój specyficzny charakter, transport i utylizacja odpadów medycznych zależne są nie tylko od standardów obowiązujących u konkretnego przedsiębiorcy, ale przede wszystkim od określonych regulacji prawnych – zarówno tych o charakterze ogólnokrajowym, jak i międzynarodowym. Od prawidłowego postępowania z odpadami tego rodzaju, zależy bowiem nie tylko zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, ale także stan naszego środowiska naturalnego. Doświadczenie ma