Aktualności

Strona główna Aktualności
Maj 05/25/2020

Odpady medyczne w czasach pandemii

Jednym z kluczowych elementów mechanizmu skutecznego zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 jest regularny odbiór odpadów medycznych, oraz ich prawidłowa utylizacja. W początkowym etapie pandemii brak było jasnych wskazań dot. kwalifikacji odpadów epidemicznych, co dla określonych podmiotów mogło powodować trudności we wdrożeniu właściwych mechanizmów postępowania z tego rodzaju odpadami. Dziś wiemy znacznie więcej, dlatego też sposób gromadzenia i przekazywania tego rodzaju

Marzec 03/31/2020

COVID-19 (Choroba koronawirusowa) – Garść statystyk

Dnia 31 grudnia 2019 roku w Wuhan, w prowincji Hubei w Chinach odnotowano grupę przypadków zapalenia płuc o niewiadomym pochodzeniu.