Aktualności

Strona główna Aktualności
czerwiec 06/10/2022

Odpady farmaceutyczne, czyli oddaj leki do apteki! Jak prezentuje się gospodarka odpadami farmaceutycznymi?

Pomimo upływu lat, w świadomości wielu osób wciąż funkcjonuje błędne wyobrażenie o odpadach medycznych, w konsekwencji czego nieświadomie narażają one nie tylko siebie (i swoich bliskich), ale również najbliższe sobie otoczenie na niebezpieczeństwo związane z nieprawidłowym postępowaniem z odpadami tego rodzaju. Przeterminowane leki – podobnie jak pozostałe odpady farmaceutyczne – zaliczone zostały do odpadów z grupy 18 tj. grupy odpadów

maj 05/10/2022

Odpowiedzialna Klinika i bezpieczne odpady weterynaryjne

Jak wszyscy zapewne się domyślamy, odpady weterynaryjne powstają w wyniku leczenia naszych wiernych, czworonożnych (i nie tylko!) przyjaciół. Zasady postępowania z odpadami tego rodzaju, zasadniczo nie odbiegają od tych dot. pozostałych odpadów z grupy 18 – ich unieszkodliwienie powinno przebiegać w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz najlepszą możliwą praktyką. Takie działanie – pozostające w zgodzie z odgórnie