Aktualności

Strona główna Aktualności
sierpień 08/11/2022

Segregacja, czyli sposób na oszczędności w trudnych czasach

Jak zapewne większość z nas wie, odpady medyczne to – w dużym uproszczeniu – takie odpady, które powstały w związku ze świadczeniem usług medycznych, usług o charakterze kosmetycznym, podczas prowadzenia badań czy doświadczeń naukowych. Ogólne zasady postępowania z odpadami tego rodzaju określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Zapewne wiele osób zadaje sobie

czerwiec 06/10/2022

Odpady farmaceutyczne, czyli oddaj leki do apteki! Jak prezentuje się gospodarka odpadami farmaceutycznymi?

Pomimo upływu lat, w świadomości wielu osób wciąż funkcjonuje błędne wyobrażenie o odpadach medycznych, w konsekwencji czego nieświadomie narażają one nie tylko siebie (i swoich bliskich), ale również najbliższe sobie otoczenie na niebezpieczeństwo związane z nieprawidłowym postępowaniem z odpadami tego rodzaju. Przeterminowane leki – podobnie jak pozostałe odpady farmaceutyczne – zaliczone zostały do odpadów z grupy 18 tj. grupy odpadów