Your browser does not support JavaScript!

Rok z wirusem SARS-CoV-2, czyli jak pandemia wpłynęła na sektor odpadów medycznych

Strona główna Aktualnosci Rok z wirusem SARS-CoV-2, czyli jak pandemia wpłynęła na sektor odpadów medycznych
Wpływ pandemii na ilość odpadów medycznych zakaźnych.

Rok z wirusem SARS-CoV-2, czyli jak pandemia wpłynęła na sektor odpadów medycznych

Szacuje się, iż w związku z pojawieniem się pandemii wirusa SARS-CoV-2, oraz stanowiącą jej naturalną konsekwencję zwiększoną liczbą hospitalizowanych pacjentów, ilość generowanych przez szpitale odpadów medycznych wzrosła o ok. 50 proc. Z naszego doświadczenia możemy jednak powiedzieć, iż ilości te wydają się być mocno niedoszacowane.  W skali mikro, a więc mając na uwadze poszczególne placówki, możemy stwierdzić, iż ilości oddawanych przez nie odpadów podwoiła się. W określonych przypadkach – zwielokrotniła – ilości te pozostają zależne od roli określonej jednostki, jaką pełni ona w ogólnopolskiej kampanii przeciwko koronawirusowi. 

Taka sytuacja stanowi istotne wyzwanie nie tylko dla placówek sektora medycznego, ale również dla  przedstawicieli sektora odpadowego,  zajmujących się zarówno transportem odpadów tego rodzaju, jak i ich utylizacją. Z tym wyzwaniem mierzą się nie tylko szpitale, ale również ośrodki zdrowia, poradnie i praktyki lekarskie, zakłady opiekuńczo-lecznicze czy rehabilitacyjne. Należy przy tym pamiętać jak istotne dla zdrowia i życia osób postronnych, a także dla ograniczenia dalszej transmisji wirusa jest prawidłowa segregacja oraz zabezpieczenie odpadów  już w początkowej fazie procesu ich unieszkodliwienia, a więc na etapie wstępnego gromadzenia odpadów medycznych w placówce, będącej ich wytwórcą.

Równie istotnym elementem pozostaje bezpieczny transport i utylizacja odpadów mogących zawierać wirusa SARS-CoV-2. Posiadając ponad 16-letnie doświadczenie w zakresie gospodarowania odpadami stawiamy na profesjonalizm i bezpieczeństwo – zarówno osób, jak i środowiska naturalnego. Za taką deklaracją idą również konkretne działania – dla naszych kontrahentów pozostajemy w ciągłym, bezpośrednim kontakcie, służąc radą w zakresie bezpiecznego postępowania z odpadami tego rodzaju.


2020 – rok, który zweryfikował wszystko

Kiedy w grudniu 2019 roku, zaczęły docierać do nas pierwsze wieści o groźnym wirusie z Wuhan, mało kto spodziewał się, że zmieni on nasze codzienne życie. W marcu 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała COVID-19 za globalną pandemię, wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2. Jak wiemy, w większości krajów zostały wprowadzone określone obostrzenia oraz nakaz stosowania środków ochronnych, których zadaniem jest zminimalizowanie ryzyka zakażenia.

Tutaj, w związku z przetaczającą się przez nasz kraj trzecią falą epidemii, chcielibyśmy wyraźnie zaapelować do każdego, do kogo nasz artykuł miał przyjemność dotrzećstosujmy środki ochrony osobistej, w tym zwłaszcza maseczki ochronne. Wbrew powszechnie powielanej (błędnej) opinii, skuteczność maseczek w ograniczaniu transmisji wirusa jest nieoceniona. Należy przy tym pamiętać, aby stosować co najmniej maseczki chirurgiczne. Ich konstrukcja, oraz materiał z którego zostały wykonane, gwarantują pożądane działanie, czego nie są w stanie zapewnić bawełniane maseczki. Niezmiennie, ze względu na ogromną skuteczność, polecamy maseczki typu FFP2/KN95 lub FFP3/KN99. Zalecamy przy tym, aby korzystać z maseczek bez zaworka. W ten sposób chronimy siebie i pozostałe osoby przebywające w naszym otoczeniu, w przypadku gdybyśmy my okazali się nosicielami wirusa. Pamiętajmy również, aby maseczek jednorazowych używać jednorazowo. W przypadku schowania maseczki „na później”, np. do kieszeni, to co maseczka zdołała zatrzymać znajdzie się właśnie w kieszeni, a następnie na wszystkim co do tej kieszeni włożymy. Maseczek „po wykorzystaniu” należy zatem pozbywać się w przewidziany dla tego rodzaju odpadów sposób.

Masowo stosowane rękawice ochronne, fartuchy, maseczki, czy też przyłbice, również przyczyniają się do wzrostu ilości odpadów. Jest to jednak „zło konieczne”, które pozwala chronić życie i zdrowie tych, którzy sami niosą pomoc innym, pomimo ryzyka. Pamiętać jednak należy, nie tylko o prawidłowym stosowaniu środków ochrony, ale również o ich prawidłowej utylizacji. Profesjonalnie zorganizowany proces transportu i utylizacji odpadów medycznych, przeprowadzony przy zachowaniu wszelkich procedur bezpieczeństwa, pozwala chronić zarówno zdrowie i życie ludzi, jak i dobro wspólnego nam wszystkim środowiska naturalnego.

W obliczu wzrostu ilości wytwarzanych odpadów medycznych, przed obowiązkiem racjonalnego segregowania, gromadzenia oraz utylizacji odpadów medycznych stoją dziś nie tylko szpitale i placówki zdrowia, ale także wszelkie prywatne gabinety – w tym nie tylko te lekarskie czy świadczące usługi rehabilitacyjne, ale również szeroko pojęta branża beauty. Każdy kilogram wytworzonych odpadów ma w tych czasach ogromne znaczenie. Instalacje techniczne przeznaczone do utylizacji odpadów, znajdujące się na obszarze naszego kraju, posiadają określoną moc przerobową. Jeżeli nie została już ona przekroczona, to niebezpiecznie zbliżyła się do swojego maksimum.


Praca u podstaw

Pojemniki na odpady medyczne

EKOMED świadczy kompleksowe usługi w zakresie gospodarki odpadami medycznymi. Świadczymy nie tylko usługi w zakresie transportu i utylizacji odpadów – zapewniamy również pojemniki na odpady medyczne. Nasze produkty spełniają wszelkie wymagane prawem normy, zgodne z obowiązującymi przepisami. Sposób wykonania oraz konstrukcja naszych pojemników na odpady zapewnia pożądaną wytrzymałość oraz niezbędną odporność na działanie wilgoci i środków chemicznych. Właściwe wykonanie naszych opakowań, pozwala na ich szczelne zamknięcie, oraz bezpieczną dezynfekcję. W zależności od rodzaju odpadów gromadzonych w poszczególnych opakowaniach, mogą one zostać dostarczone w określonym kolorze, ułatwiającym ich prawidłową segregację. Czerwony przypisany jest odpadom zakaźnym, żółty – zarezerwowany jest dla odpadów niebezpiecznych, innych niż zakaźne. Pozostałe odpady medyczne powinny być gromadzone w pojemnikach w dowolnym kolorze, jednak różnym od czerwonego i żółtego – np. w kolorze niebieskim, który dostępny jest w naszej ofercie. Szczegółowe informacje dot. właściwej segregacji i zastosowania określonych pojemników na odpady medyczne przedstawiliśmy w jednym z naszych dotychczasowych artykułów.

Pamiętać trzeba, iż obowiązek właściwej segregacji, oznaczenia, oraz prawidłowego zabezpieczenia odpadów medycznych spoczywa bezpośrednio na wytwórcy odpadów. Należy również podkreślić, jak ważne jest opisanie odpadów medycznych w prawidłowy sposób – stosujemy w tym celu tzw.: kody odpadów medycznych. Umożliwiają one dobór właściwych technik oraz procedur, podczas transportu i utylizacji określonego rodzaju odpadów. Takie działanie pozwala zagwarantować prawidłowy przebieg całego procesu, tak aby nie stanowił on zagrożenia zarówno dla zdrowia i życia ludzkiego, jak również pozwala zminimalizować jego potencjalnie negatywny wpływ na środowisko naturalne. Szczegółowe informacje dot. utylizacji poszczególnych rodzajów odpadów medycznych oraz przypisanych im kodom znaleźć możemy tutaj.

W czasach pandemii szczególną uwagę należy zwrócić również na odpady spożywcze stanowiące pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych (o kodzie 18 01 82*). Odpady tego rodzaju należy traktować w taki sam sposób, który został przewidziany dla odpadów medycznych o charakterze zakaźnym. Temperatura ich przechowywania nie może przekroczyć 10ºC, a czas ich przechowywania nie może być dłuższy niż 72 godziny. Powinny one również zostać odpowiednio zabezpieczone, tak, aby nie stanowiły potencjalnego źródła zakażenia. 


Na Śląsku bezpiecznie  

W procesie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, w tym zwłaszcza odpadami medycznymi, nie powinno się pozostawiać miejsca na choćby najmniejszy błąd. Pomyłka może kosztować czyjeś zdrowie lub życie. Przypomnijmy, iż odpowiedzialność za określone odpady ponosi ich wytwórca, aż do chwili prawidłowego unieszkodliwienia odpadów wytworzonych w ramach naszej działalności. Z tych też powodów, niezwykle ważne jest, aby z odpowiednią uwagą oraz rozwagą dobierać partnerów, którzy – poprzez transport i utylizację odpadów – mają bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo. W EKOMED Gospodarka Odpadami Sp. z o.o. do powierzonych nam zadań podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, profesjonalizmem, oraz doświadczeniem zgromadzonym przez lata pracy z odpadami niebezpiecznymi. Nasi pracownicy posiadają właściwe doświadczenie oraz przeszkolenie, które pozwala zapewnić niezbędną pomoc w organizacji całego procesu utylizacji odpadów. Przeprowadzą także transport odpadów niebezpiecznych w sposób ograniczający ryzyko z tym związane do absolutnego minimum, przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości negatywnego oddziaływania tychże odpadów na środowisko naturalne. Wszystko to, dzięki współpracy z jednostkami dysponującymi jednymi z najbardziej zaawansowanych instalacji przeznaczonych do termicznego unieszkodliwiania odpadów w kraju. Specjalistyczne pojazdy, przeznaczone do transportu odpadów, spełniają wszelkie wymagania Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wynikające z określonych aktów prawnych. Wykorzystanie jednych z najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i informatycznych, dostępnych w sektorze gospodarowania odpadami pozwala na zapewnienie pełnej transparentności całego procesu.

Zespół EKOMED