Your browser does not support JavaScript!

Pojemniki na odpady medyczne – kody odpadów medycznych

Strona główna Aktualnosci Pojemniki na odpady medyczne - kody odpadów medycznych
odbiór odpadów spożywczych śląsk

Pojemniki na odpady medyczne – kody odpadów medycznych

Odpady medyczne mogą stanowić rzeczywiste zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Potencjalnie mają również negatywny wpływ na środowisko. W związku z tym wszystkie szpitale, gabinety lekarskie, czy też inne placówki wytwarzające odpady tego rodzaju, zobowiązane są do ich odpowiedniego przechowywania. Sposób postępowania z odpadami medycznymi jest ściśle regulowany przez obowiązujące prawo. Postaramy się zatem w jak najbardziej przystępny sposób przedstawić jakie pojemniki na odpady medyczne należy wybrać, należy bowiem pamiętać, że prawidłowe przechowywanie odpadów medycznych jest jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym elementem całego procesu bezpiecznej utylizacji odpadów medycznych.

 

Segregacja odpadów medycznych

Ze względu na potencjalnie niebezpieczne oddziaływanie odpadów medycznych na środowisko, powinny one być odpowiednio segregowane oraz przechowywane już w początkowym etapie ich powstawania. Jest to pierwszy i bardzo ważny krok w całym procesie bezpiecznego transportu i utylizacji odpadów. Podobna procedura jest również stosowana w przypadku odpadów chemicznych, innych odpadów niebezpiecznych, czy też odpadów organicznych.
W przypadku odpadów medycznych ich wstępna segregacja, oraz – co ważniejsze – właściwe zabezpieczenie przed otoczeniem dotyczy w głównej mierze odpadów takich jak:
->  Zużyte opatrunki, igły, strzykawki, narzędzia chirurgiczne;
->  Odpady z sal zabiegowych i operacyjnych;
->  Niewykorzystane i przeterminowane leki.

 

Który pojemnik będzie dla mnie najlepszy?

Do przechowywania odpadów medycznych mogą zostać wykorzystane (w zależności od rodzaju odpadu) worki foliowe bądź papierowe lub utwardzone pojemniki. To jaki rodzaj pojemnika powinien zostać wykorzystany, zależy przede wszystkim od charakterystyki poszczególnych odpadów medycznych. W przypadku odpadów o ostrych krawędziach np. igieł czy też skalpeli, należy zastosować utwardzone pojemniki – możesz zapytać o pojemnik dedykowany do przechowywania tego rodzaju odpadów. Właściwy dobór środka oraz sposobu przechowywania pozwala na zminimalizowanie ryzyka powstania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych dla otoczenia, czy też osób mających z odpadami bezpośredni kontakt np. w trakcie ich magazynowania, bądź transportu. Utwardzone pojemniki są odporne na większość uszkodzeń mechanicznych, działanie wilgoci oraz poszczególne reakcje chemiczne. Warto pamiętać, że wybór rzetelnej firmy zajmującej się transportem i utylizacją odpadów medycznych, która potrafi zapewnić i dostarczyć odpowiednie środki transportu jest kluczowa dla naszego bezpieczeństwa – to na wytwórcy odpadów spoczywa bowiem odpowiedzialność za wytworzony odpad. 


Rozumiejąc wyzwania oraz odpowiedzialność jaką niesie ze sobą prawidłowe postępowanie z odpadami Ekomed zapewnia kompleksową obsługę klienta oraz pomaga w zaplanowaniu właściwej procedury postępowania z wytwarzanymi odpadami. Doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat pozwala nam na pomoc w doborze pojemników odpowiednich dla przechowywania odpadów określonego rodzaju. Zapewniamy kilkanaście rodzajów pojemników w różnych, dogodnych dla każdego rozmiarach, w tym dedykowane do przechowywania igieł, cieczy, tkanek, bądź innych.
Aby dowiedzieć się więcej odwiedź naszą stronę: www.ekomed-go.pl

 

Dlaczego moje pojemniki są w różnych kolorach?

Pojemniki oraz worki na odpady medyczne dostarczane są w różnych kolorach, w zależności od docelowego rodzaju odpadu, który ma być w nich przechowywany.
W taki sposób możemy wyróżnić następujące rodzaje pojemników:

  • Pojemniki w kolorze czerwonym – przeznaczone do zbierania odpadów o kodach: 180102, 180103, 180182, czyli m.in. pozostałości z żywienia osób z oddziałów zakaźnych, krew, odpady zawierające toksyny lub drobnoustroje.
  • Pojemniki w kolorze żółtym – przeznaczone do zbierania odpadów o kodach: 180106, 180108, 180110, czyli m.in. odczynniki chemiczne – zawierające substancje niebezpieczne, leki cytotoksyczne
  • Pojemniki w kolorze innym, np. niebieskim – przeznaczone do zbierania odpadów o kodach: 180101, 180104, 180107, 180109, czyli m.in. narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, opatrunki, także gipsowe, pościel

 

 

Kilka prostych zasad bezpiecznego przechowywania odpadów

Należy zaznaczyć, że chociaż odpowiedni środek przechowywania odpadów jest elementem podstawowym dla bezpieczeństwa, to nie jest on jedynym czynnikiem, który ma na nie wpływ.
Pamiętać trzeba, że pojemniki nie są projektowane z myślą o ich wielokrotnym użytku. Każdy pojemnik po jego wypełnieniu powinien zostać szczelnie zamknięty, w sposób który uniemożliwia jego ponowne otwarcie bez pozostawienia wyraźnego śladu. Profesjonalne pojemniki wykorzystywane przez naszą firmę tworzone są w taki sposób, aby raz zamknięty pojemnik gwarantował wytwórcy odpadu pewność braku możliwości jego ponownego otwarcia przez osoby do tego niepowołane.
Pojemniki powinny być wypełniane ilością nie większą niż 2/3 objętości pojemnika – pozwala to na zachowanie jego odpowiednich właściwości oraz odporność na uszkodzenia, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa wytwórcy odpadu, w związku z ciążącą na nim odpowiedzialnością.
Nie mniej ważnym elementem jest właściwe oznaczenie pojemnika lub worka z odpadami – każdy z nich powinien być opatrzony odpowiednim oznaczeniem zawierającym m.in. kod odpadu, czy też czas jego zamknięcia.

Dlaczego pojemniki na odpady medyczne mają różne kolory?

Kolory pojemników na odpady medyczne służą do łatwej identyfikacji rodzaju odpadów, które mają być w nich przechowywane. Czerwone pojemniki są przeznaczone na odpady zawierające toksyny lub drobnoustroje, żółte na odczynniki chemiczne i leki cytotoksyczne, a niebieskie na narzędzia chirurgiczne i opatrunki.