Your browser does not support JavaScript!

Odpady medyczne i ich transport – krótkie przypomnienie o bezpieczeństwie z EKOMED-GO

Strona główna Aktualnosci Odpady medyczne i ich transport - krótkie przypomnienie o bezpieczeństwie z EKOMED-GO
Odbiór i utylizacja odpadów medycznych Dąbrowa górnicza

Odpady medyczne i ich transport – krótkie przypomnienie o bezpieczeństwie z EKOMED-GO

Czwarta fala tuż za rogiem, czyli jak mogę pomóc?
Po pierwsze zabezpieczaj! 


Prawidłowe zabezpieczenie odpadów medycznych
, w tym zwłaszcza odpadów o charakterze zakaźnym, stanowi jeden z kluczowych elementów zachowania bezpieczeństwa całego procesu transportu i utylizacji odpadów medycznych. Przestrzeganie określonych zasad oraz zachowanie właściwych procedur, umożliwia zapewnienie niezbędnego poziomu bezpieczeństwa. Dotyczy się to osób postronnych, ale również – a być może i przede wszystkim – pracowników bezpośrednio zajmujących się gospodarowaniem odpadami. Zarówno po stronie wytwórcy odpadów, jak i transportującego, czy utylizującego wytworzone odpady spoczywa obowiązek dbania o prawidłowe zabezpieczenie odpadów medycznych. Dlaczego kładziemy tak duży nacisk na właściwe zabezpieczenie odpadów? Ponieważ często, to właśnie od pracy oraz bezpieczeństwa tychże właśnie osób, zależeć może zachowanie ciągłości prawidłowego funkcjonowania określonej placówki.


Zabezpieczaj, ale jak?

O prawidłowych sposobach zabezpieczania odpadów medycznych, w tym odpadów zakaźnych i wysoce zakaźnych, pisaliśmy m.in. tutaj oraz tutaj. Dla krótkiego przypomnienia, poniżej kilka najważniejszych, węzłowych zasad, których należy bezwzględnie przestrzegać podczas gromadzenia odpadów medycznych. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Prawidłowe zabezpieczanie odpadów medycznych zakaźnych oraz wysoce zakaźnych:

Wybierz rodzaj opakowania – pojemnik lub worek.

Wybierając opakowanie, pamiętaj o konieczności zachowania jego prawidłowych właściwości.

Zadbaj o właściwy kolor wybranego opakowania, korespondujący z umieszczonym w nim odpadem.

Pamiętaj, że odpady o ostrych końcach i krawędziach (np. igła lub skalpel) należy bezwzględnie umieszczać w sztywnych pojemnikach.

Umieszczanie odpadu tego rodzaju w workach jest kategorycznie zabronione, ze względu na wysokie ryzyko jego przebicia.

Opakowanie wypełniaj jedynie do poziomu 2/3 jego objętości.

Wypełnienie opakowania powyżej tej ilości stwarza ryzyko pęknięcia lub rozerwania opakowania, co uniemożliwia jego odbiór w bezpieczny sposób, a w konsekwencji także zgodny z prawem.

W przypadku worków należy również zwrócić uwagę na stopień ich „napowietrzenia” – ryzyko przebicia lub rozerwania „nadmuchanego” worka, jest w znaczącym stopniu wyższe, niż w przypadku worka, w którym zawartość powietrza jest znikoma.

Zamknij opakowanie w sposób uniemożliwiający jego ponowne otwarcie.


Dlaczego to takie ważne?

Edukacja w zakresie kwestii bezpieczeństwa w ramach postępowania z odpadami — w tym zwłaszcza z odpadami o charakterze niebezpiecznym — jest jednym z elementów naszej działalności, na który kładziemy szczególny nacisk. Zauważyliśmy, iż pewne zasady przyswajane są znacznie lepiej. W sytuacji, w której jesteśmy w stanie dostrzec ich wpływ nie tylko na sytuację osób trzecich, ale przede wszystkim naszą. Należy zatem pamiętać, iż nasze bezpieczeństwo, zależeć będzie również od naszych własnych działań. Prawidłowe zabezpieczenie odpadów już na wstępnym etapie ich gromadzenia minimalizuje ryzyko jakichkolwiek perturbacji. W świetle faktu, iż odpowiedzialność za odpad, spoczywa na wytwórcy tego odpadu, aż do chwili jego utylizacji. Zarówno podczas wspomnianego powyżej etapu wstępnego gromadzenia, jak i transportu, czy utylizacji – fakt prawidłowego zabezpieczenia odpadów, nabiera równie istotnego znaczenia. Można go porównać do wyboru profesjonalnego, doświadczonego i kompetentnego podmiotu, świadczącego usługi w zakresie transportu i utylizacji odpadów.


Utylizacja odpadów — lata praktyki i doświadczenia


Jako EKOMED Gospodarka Odpadami Sp. z o.o. możemy pochwalić się ponad siedemnastoletnim doświadczeniem w zakresie transportu odpadów. W tym zwłaszcza odpadów medycznych i niebezpiecznych w województwie śląskim. W ramach naszej dotychczasowej działalności zrealizowaliśmy setki tysięcy odbiorów i transportów – również poza granicami województwa śląskiego. W ramach nich zdobyliśmy doświadczenie i wypracowaliśmy określone procedury, pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa podczas całego procesu transportu odpadów do miejsca ich utylizacji. Rozumiejąc dynamikę zachodzących zmian, zapewniamy naszym kontrahentom również wsparcie merytoryczne. Począwszy na pomocy w kwestiach bieżących, związanych w sposób bezpośredni z prowadzoną przez Państwa działalnością. Kończąc na organizacji okresowych szkoleń, doskonalących określone aspekty działalności naszych słuchaczy, czy też wyjaśniające pewne kwestie, co do których wątpliwości mogły pojawić się wraz ze zmianami w funkcjonującym w naszym kraju porządkiem prawnym.

W opisanych powyżej kwestiach, gorąco zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym: biuro@ekomed-go.pl. Natomiast osoby chcące nawiązać z nami współpracę w określonym zakresie, serdecznie zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: wspolpraca@ekomed-go.pl

Zespół EKOMED