Your browser does not support JavaScript!

Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych – czym są i jak z nimi postępować

Strona główna Aktualnosci Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych - czym są i jak z nimi postępować
Odbiór odpadów medycznych

Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych – czym są i jak z nimi postępować

 

Odpady medyczne czy odpady chemiczne określane mianem niebezpiecznych, niosą ze sobą poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia i życia ludzkiego. Niewłaściwe postępowanie ze wskazanymi rodzajami odpadów może stanowić istotne zagrożenie również dla środowiska. W odróżnieniu od odpadów spożywczych lub odpadów pochodzenia zwierzęcego ich niewłaściwe przechowywanie może skutkować poważnym zanieczyszczeniem najbliższego środowiska. Zatrucie gleby, wody, a nawet powietrza to jedne z potencjalnych zagrożeń. Wbrew pozorom, te szkodliwe substancje nie pochodzą wyłącznie z wielkich zakładów przemysłowych. Część z nich zazwyczaj nieświadomie wytwarzany w naszych domowych gospodarstwach. Jak należy zatem z nimi postępować?

 

(Nie)Oczywiste odpady niebezpieczne

Poruszając temat zanieczyszczenia środowiska, prawdopodobnie pierwszym skojarzeniem, które przyjdzie nam na myśl będą wielkie zakłady i fabryki z potężnymi kominami. Nie ma się jednak czemu dziwić, w końcu odpady powstające w przeciągu produkcji są często nieuniknione. Są to przede wszystkim:

  • pozostałości po rozpuszczalnikach, ługach i kwasach;
  • oleje mineralne i substancje oleiste używane m. in. przy obróbce metali;
  • tusze, barwniki, lakiery, farby, środki impregnacyjne;
  • baterie, akumulatory i inne ogniwa elektryczne;
  • chemikalia wszelakiego rodzaju ;
  • materiały podatne na wybuch;
  • substancje smoliste oraz inne pozostałości podestylacyjne;
  • ciecze i szlamy zawierające metale lub związki metali.

To zaledwie kilka przykładów, lecz jak łatwo możemy zauważyć z częścią z nich spotykamy się także w naszym domu – czy to baterie zawierające toksyczne metale ciężkie, czy to pozostałości po środkach czyszczących i chroniących, a nawet zużyty sprzęt RTV/AGD. Pozostawienie ich wraz z odpadami komunalnymi nie jest dozwolone, z czego szczęśliwie coraz więcej osób zdaje sobie sprawę. Niezależnie zatem od tego, czy chcemy pomóc naszej planecie, czy też uniknąć przykrych konsekwencji prawnych (np. w postaci grzywny) warto zadbać już dziś o odpowiedni odbiór i utylizację odpadów.

 

O czym powinniśmy pamiętać przy utylizacji odpadów?

Chcąc wiedzieć co w przyszłości może zostać zaliczone do grupy odpadów niebezpiecznych, należy w pierwszej kolejności zapoznać się ze stosownymi oznaczeniami na poszczególnych produktach. Niestety nie na wszystkich przedmiotach znajdziemy taką informację – wyjątkiem są np. przeterminowane leki, które takiej informacji nie posiadają, jednak zawsze kwalifikowane są jako substancje szkodliwe. W chwili obecnej, jedno z poważniejszych zagrożeń dla środowiska stanowią tzw. elektrośmieci. W przypadku pozostawienia ich bez poddania właściwemu procesowi utylizacji, z biegiem czasu uwalniają one toksyczne związki, które w pierwszej kolejności przedostają się do gleby, wody, czy też powietrza, aby następnie w szkodliwy sposób oddziaływać na żywe organizmy. Do najbardziej szkodliwych z nich zaliczamy m.in. rtęć, związku bromu, polichlorowane bifenyle oraz azbest. Odpady chemiczne szkodliwe dla ludzi i środowiska posiadają specjalne oznaczenia w postaci piktogramów. Ich obecność ma na celu ostrzec nas, aby odpadów tego rodzaju pozbywać się wyłącznie do specjalnie przeznaczonych do tego pojemników na odpady. Jeśli potrzebujesz pomocy w pozbyciu się niebezpiecznych odpadów, koniecznie zapoznaj się z naszą Ofertą Odbioru i Utylizacji Odpadów!

 

Ekomed – Utylizacja Odpadów i nie tylko

Zapewniamy (zarówno podmiotom Publicznym, jak i Prywatnym) profesjonalne zabezpieczenie, odbiór oraz transport odpadów do miejsca ich przeznaczenia i utylizacji wraz z pełną dokumentacją. Wykwalifikowany personel nieustannie dba o bezpieczeństwo całego procesu, czuwając aby całość odbywał się w on zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz najnowszymi normami gospodarowania odpadami. Wierzymy, że postępowanie zgodnie z duchem czasu oraz troską o otaczające nas środowisko przynosi wymierne korzyści zarówno dla obecnego, jak i przyszłych pokoleń w myśl przyświecającej nam idei – Razem dla Środowiska. Zaufaj nam i wejdź na www.ekomed-go.pl