Your browser does not support JavaScript!

Nowy Rok – Rewolucja czy ewolucja?

Strona główna Aktualnosci Nowy Rok – Rewolucja czy ewolucja?
utylizacja i transport odpadów śląsk

Nowy Rok – Rewolucja czy ewolucja?

Jak wszyscy pamiętamy – kiedyś nowy, dzisiaj stary – rok 2021, przyniósł ze sobą mnóstwo zmian. Jedną z tych najistotniejszych dla naszego rynku, niewątpliwie była nowelizacja Ustawy o Odpadach oraz aktów jej towarzyszących. Czy rok 2022 podtrzyma lub rozwinie przepisy wprowadzone w minionym już 2021 roku, czy też czeka nas kolejna fala zmian dot. postępowania z odpadami medycznymi?


Co mówią przepisy o utylizacji odpadów medycznych?

Kogo dotyczy ustawa o utylizacji odpadów medycznych?

Przepisy dotyczące przechowywania, transportu i utylizacji odpadów medycznych powinny być znane wszystkim osobom zaangażowanym w gospodarowanie odpadami w placówkach, takich jak m.in. szpitale, przychodnie, prywatne praktyki lekarskie, gabinety medycyny estetycznej, studia tatuażu i piercingu czy zakłady kosmetyczne. Jednymi z najważniejszych zasad postępowania z odpadami medycznymi, niezmiennie pozostają zasady ich właściwego gromadzenia. Określają one w jaki sposób należy postępować z poszczególnymi rodzajami odpadów, aby nie stanowiły one zagrożenia przede wszystkim dla osób nimi gospodarujących, a w konsekwencji również dla osób postronnych i środowiska. Nie należy także zapominać o wymogach dot. transportu i utylizacji odpadów medycznych, które powinna spełniać każda rzetelna firma, świadcząca tego rodzaju usługi.


O czym musimy pamiętać w gospodarowaniu odpadami medycznymi?

Powinniśmy pamiętać również o właściwej segregacji odpadów medycznych oraz o prawidłowym rozpoznaniu i właściwym postępowaniu z odpadami zakaźnymi (na co w roku poprzednim niewątpliwie położono nacisk w obliczu walki z wirusem SARS-CoV-2), jeżeli pojawią się one w toku wykonywanej przez nas działalności – jak rozpoznać takie odpady i jak z nimi postępować, pisaliśmy dla Państwa tutaj. Pamiętajmy, że właściwie postępowanie na każdym etapie gospodarowania odpadami medycznymi (w tym zwłaszcza na etapie ich wstępnego gromadzenia i przygotowania do transportu), ma kolosalne znaczenie dla bezpieczeństwa całego procesu – w przypadku gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, jak nigdzie indziej sprawdza się powiedzenie, że wytrzymałość całego łańcucha, zależy od siły każdego z ogniw – od prawidłowej pracy każdego z nas, zależeć będzie bezpieczeństwo osób mających styczność z odpadem w całym procesie jego transportu i utylizacji.

Osoby wykonujące zabiegi z dojazdem do klienta – w tym także kosmetyczne związane z naruszeniem ciągłości tkanek, powinny pamiętać o właściwym zabezpieczeniu i konieczności utylizacji odpadów medycznych – ze względu na swoje właściwości, nie powinny one trafiać do kontenerów przeznaczonych dla odpadów komunalnych. Odpady tego rodzaju, należy umieścić w specjalnie przeznaczonych do tego celu workach lub specjalistycznych – m.in. uniemożliwiających ich ponowne otwarcie – twardościennych pojemnikach. Worki natomiast, powinny zostać wykonane z twardej i odpornej na przerwanie folii polietylenowej, a ich kolory powinny zostać odpowiednio dobrane do rodzaju odpadów, które są w nich gromadzone. Pojemniki i worki zapełniamy maksymalnie do 2/3 objętości ich objętości, tak aby umożliwić zachowanie właściwości fizycznych opakowania czyniących je odpornymi na przerwanie lub uszkodzenie.


Czas…

Czas jest istotnym czynnikiem w życiu każdego z nas – nie inaczej ma się sprawa w przypadku postępowania z odpadami medycznymi. Opakowania, tj. właściwe worki i pojemniki, powinny być wymieniane tak często, jak pozwalają na to warunki, jednak – zgodnie z powszechnie z obowiązującym prawem – nie rzadziej niż co 72 godziny (w przypadku odpadów wysoce zakaźnych, czas ten został skrócony do 24 godzin).

Co do zasady, odpady mogą zatem pozostawać w miejscu ich powstawania (czyli np. sali zabiegowej) maksymalnie do 72 godzin od chwili ich wytworzenia. Podobne okno czasowe zostało wprowadzone przez Ustawodawcę dla wstępnego magazynowania odpadów –  należy mieć na uwadze, iż miejsce powstawania odpadów i miejsce wstępnego magazynowania odpadów nie są miejscami tożsamymi, o czym świadczy m.in. unormowanie przez Ustawodawcę kwestii wewnętrznego transportu odpadów medycznych z miejsca ich powstawania do miejsca ich wstępnego magazynowania. Należałoby zatem przyjąć, że okres, przez który odpady medyczne mogą być wstępnie magazynowane, powinien być traktowany i liczony niezależnie od czasu przechowywania odpadów medycznych w miejscu ich powstawania.

Dla większości poszczególnych rodzajów odpadów, zakwalifikowanych do grupy odpadów medycznych, czas ich wstępnego magazynowania – przy zachowaniu określonych, rygorystycznych wymogów – nie powinien przekraczać 72 godzin. Okres, przez który określone odpady mogą być wstępnie magazynowane, zależeć będzie w znacznej mierze od miejsca oraz warunków, w których taki proces będzie się odbywać – czas ten, nie może być jednak dłuższy niż okres 30 dni. Więcej o możliwości oraz warunkach przechowywania odpadów medycznych, będą Państwo mogli przeczytać w jednym z naszych kolejnych artykułów.

Z uwagi na wysoki koszt przygotowania miejsca przeznaczonego do wstępnego magazynowania odpadów medycznych (które będzie spełniać rygorystyczne wymogi postawione przez Ustawodawcę), konieczność wygospodarowania przestrzeni na takie pomieszczenie oraz rosnące ceny nośników energii, niezbędnej dla utrzymania w jego wnętrzu właściwej temperatury, działanie takie może okazać się w dłuższej perspektywie nieopłacalne. W takich okolicznościach, wybór doświadczonego i rzetelnego partnera świadczącego usługi w zakresie transportu i utylizacji odpadów staje się tym bardziej istotny. Gwarancja ciągłość i terminowości realizowanych odbiorów, przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa, pozwala nam na komfort w zakresie zminimalizowania ryzyka dot. odpowiedzialności za wytworzone odpady – należy bowiem pamiętać, iż spoczywa ona na nas aż do chwili ich unieszkodliwienia.


…na zmiany.

Ustawy o Odpadach wydaje się być jednym z najchętniej zmienianych aktów prawnych w ostatnich latach. Ustawa ta doczekała się kolejnej nowelizacji, której skutki odczuwalne będą w 2022 roku. Zmianą istotną z punktu widzenia podmiotów działających na rynku odpadów medycznych, niewątpliwie jest wydane jeszcze w grudniu 2021 roku Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych. Co prawda, w sposób bezpośredni dotyczy ono przede wszystkim jednostek zajmujących się unieszkodliwianiem odpadów, jednak nałożone tam obowiązki i ograniczenia w zakresie możliwości magazynowania odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia czy konieczność wstrzymania pracy instalacji, a w konsekwencji konieczność wstrzymania utylizacji odpadów medycznych, z całą pewnością – przynajmniej pośrednio – znajdą swoje przełożenie na sytuację wszystkich obecnych na rynku gospodarowania odpadami medycznymi – zarówno wytwórców odpadów, jak i transportujących.


Czas na EKOMED-GO!

Już od niemal 20 lat świadczymy dla Państwa usługi w zakresie transportu i utylizacji odpadów medycznych. Doświadczenie zdobyte w ramach wieloletniej współpracy zarówno z największymi, jak i najmniejszymi wytwórcami odpadów, pozwala nam na świadczenie usług o spersonalizowanym charakterze, dostosowanym do Państwa potrzeb. Kolejny rok pracy z Państwem i możliwość stanowienia dla Państwa oparcia w zakresie świadczonych przez nas usług, napawa nas głęboką dumą i radością, za co z tego miejsca chcemy Państwu serdecznie podziękować. Zaufanie, którym nas Państwo obdarzacie jest dla nas nieocenione, za co życzymy Państwu wszystkiego co najlepsze w 2022 roku.

Zespół EKOMED-GO