Your browser does not support JavaScript!

Innowacje w utylizacji odpadów medycznych: jak EKOMED przyczynia się do ochrony środowiska

Strona główna Aktualnosci Innowacje w utylizacji odpadów medycznych: jak EKOMED przyczynia się do ochrony środowiska
ochrona środowiska poprzez odpowiednią segregację i utylizację odpadów

Innowacje w utylizacji odpadów medycznych: jak EKOMED przyczynia się do ochrony środowiska

Powszechna opinia, iż odpady medyczne mogą stanowić istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego, znana jest nie od dziś. Niedostateczną uwagę zdajemy się jednak poświęcać zagadnieniu ich prawidłowej utylizacji w kontekście ochrony środowiska – podkreślenia wymaga bowiem fakt, iż odpowiednia utylizacja odpadów realnie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego, poprzez zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie ryzyka przedostania się do niego niebezpiecznych substancji, których wytworzenia nie udało się uniknąć. Coraz większa świadomość w temacie zagrożeń stwarzanych przez odpady chemiczne i medyczne wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań dotyczących ich przechowywania, odbioru, transportu i utylizacji. Po innowacje w tym zakresie sięga również firma EKOMED Gospodarka Odpadami Sp. z o.o., która od zawsze stara się swoimi działaniami zmierzać do zminimalizowania niekorzystnego oddziaływania odpadów na środowisko, a w konsekwencji do jego ochrony.


Bezpieczne pojemniki na odpady

Właściwe segregowanie (kwalifikacja) i gromadzenie odpadów jest działaniem niezbędnym, do ich późniejszej, prawidłowej utylizacji. EKOMED od wielu lat dostarcza swoim kontrahentom specjalistyczne pojemniki na odpady, które minimalizują ryzyko przedostania się niebezpiecznych substancji do otoczenia oraz chronią osoby bezpośrednio zaangażowane w proces gospodarowania odpadami przed potencjalnym kontaktem z ich zawartością.

Dostarczane przez nas pojemniki na odpady są szczelne, wytrzymałe i zgodne z normami sanitarnymi, wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych. Dzięki oznaczeniom kolorystycznym (kolory czerwony, żółty, niebieski) segregacja (kwalifikacja) odpadów i szybka identyfikacja związanego z nimi ryzyka nie przysparza większych problemów. Co więcej, dysponujemy opakowaniami różnej pojemności na odpady przemysłowe, które pomagamy właściwie dobrać do rodzaju oraz ilości wytwarzanych odpadów. Wszystkie te działania przekładają się nie tylko na ochronę środowiska, poprzez zminimalizowanie niekorzystnego wpływu poszczególnych odpadów, ale również na bezpieczeństwo oraz komfort pracowników firm wytwarzających odpady w toku swojej działalności.


Odbiór odpadów niebezpiecznych

Kolejnym elementem prawidłowego gospodarowania odpadami jest ich rzetelny odbiór. EKOMED Gospodarka Odpadami Sp. z o.o. przeprowadza odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych zgodnie z aktualnymi normami prawnymi, w sposób bezpieczny dla środowiska oraz osób postronnych. Odbieramy również odpady spożywcze (w tym również pozostałości z żywienia szpitalnego na oddziałach zakaźnych), zapobiegając potencjalnemu rozprzestrzenianiu się chorób czy szkodników.

Nasi pracownicy posiadają niezbędne, wieloletnie doświadczenie, kwalifikacje i właściwe szkolenia, w tym zwłaszcza w zakresie ADR. Ponadto cały proces odbioru i transportu odpadów pozostaje w pełni transparentny. Informacje o odebranych odpadach są na bieżąco wprowadzane do systemu ewidencjonowania odpadów, a ich położenie stale monitorowane, aż do momentu ich przekazania do unieszkodliwienia. Działanie te związane są z eliminowaniem tzw. szarej strefy, tj. nielegalnego pozbywania się lub niewłaściwej utylizacji odpadów, które to często odbywają się ze szkodą dla środowiska (oraz wiążą się z odpowiedzialnością wytwórcy odpadów) – staje się to na szczęście coraz rzadszym zjawiskiem.


Profesjonalny transport odpadów

W trosce o środowisko EKOMED dba o to, aby transport odpadów był prowadzony w całkowicie bezpieczny sposób. Nasi doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego (ADR) czuwają nad prawidłowym prowadzeniem wszystkich procedur związanych z transportem odpadów lub innych towarów niebezpiecznych. Dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu posiadają wiedzę i kwalifikację, które umożliwiają im zminimalizowanie ryzyka związanego z transportem odpadów niebezpiecznych.

Doradcy ADR odpowiadają m.in. za kontrolę przewożonych towarów niebezpiecznych, przygotowanie rocznych sprawozdań, szkolenia pracowników, prowadzenie procedur ratowniczych w przypadku wypadków czy sprawdzanie dokumentów przewozowych. Nasza firma posiada też odpowiednio przystosowane i właściwie oznakowane samochody, które umożliwiają szybki i bezpieczny transport odpadów, minimalizując ryzyko ich niekorzystnego oddziaływania na środowisko.


Recykling i utylizacja odpadów Śląsk

Ostatni etap gospodarowania odpadami to właściwa utylizacja odpadów. Również w tym aspekcie  EKOMED troszczy się o środowisko, wprowadzając innowacje do swojej działalności. Współpracujemy z nowoczesnymi instalacjami utylizacji odpadów, które dysponują specjalistycznym sprzętem umożliwiającym unieszkodliwienie niebezpiecznych substancji bez szkody dla środowiska, przy jednoczesnym odzysku energii. Dbamy także o zrównoważone gospodarowanie odpadami przemysłowymi, chemicznymi czy spożywczymi, wspierając ich recykling.

Unieszkodliwienie odpadów przemysłowych powinno następować tylko i wyłącznie wtedy, gdy z różnych względów nie mogą lub nie powinny być one powtórnie wykorzystane. Należy pamiętać, że dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod przetwarzania, możliwe jest nie tylko pozyskanie z wielu odpadów kompostu, biogazu, paliwa alternatywnego czy surowców wtórnych, lecz również odzyskanie energii. Racjonalne gospodarowanie odpadami z udziałem firmy EKOMED pozwala zapobiegać marnotrawstwu zasobów i umożliwia ich ponowne wykorzystanie z korzyścią dla środowiska.

Zespół EKOMED-GO

Utylizacja odpadów medycznych z EKOMED-GO. Skontaktuj się z nami!

W jaki sposób firma EKOMED wspiera ochronę środowiska?

EKOMED troszczy się o środowisko poprzez dostarczanie odpowiednich pojemników na odpady, fachowy odbiór i transport odpadów oraz współpracę z nowoczesnymi instalacjami utylizacji odpadów.

Dlaczego specjalne pojemniki na odpady są niezbędne dla ochrony środowiska?

Właściwie oznakowane i szczelne pojemniki na odpady uniemożliwiają przedostanie się szkodliwych substancji do otoczenia oraz ułatwiają identyfikację zagrożeń i właściwą segregację (kwalifikację) odpadów. Pozwala to na bezpieczne unieszkodliwienie odpadów lub ich ponowne wykorzystanie.

Dlaczego odpowiednia utylizacja odpadów jest korzystna dla środowiska?

Charakterystyka i właściwości poszczególnych rodzajów odpadów umożliwia odzyskanie surowców, np. w postaci kompostu czy paliwa alternatywnego lub energię, co ogranicza marnowanie zasobów. Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych w nowoczesnych placówkach ogranicza natomiast ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko, przy jednoczesnym odzysku energii.